Yöntem, 1996 yılında Dr. Woods tarafından ilk olarak dünyaya deklare edildi. Fakat Dr. Woods, ayrıntılar hakkında detaylı bilgi vermediği için yöntem o yıllarda kabul görmedi.

2002 yılında yöntem, Dr. Bernstein ve Dr. Rassmantarafından FUE yöntemi olarak tüm dünyaya açıklandı.

FUT yönteminden farkı, bisturi ve bıçak kullanmadan yani iki kulak arası bölgeden kesi yapılmaksızın özel biyopsi iğneleri ile foliküler ünitelerin tek tek çıkarılmasıdır.

İlk yıllarda sınırlı sayıda greft elde edilmekte iken (bir oturumda 300 – 400 gibi), FUE yönteminde kullanılan teknolojik aletlerin de gelişimi ile bu sayı bir oturumda 2000’in üzerine çıktı. Bu da hem saç ekimi yapan doktorların hem de saç ektirmek isteyen kişilerin hızla FUE yöntemini tercih etmesini sağladı.

2010 yılına gelindiğinde FUE yöntemi dünyada uygulanan majör saç ekim metodu olarak yerini aldı.

FUE yöntemi
nin FUT yönteminden tek farkı, verici alandan saçların alınması sırasında yapılan işlemlerdir. Diğer aşamalar FUT yöntemi ile aynıdır.

FUE yönteminin aşamaları:

1. Lokal anestezi ve sedasyon
2. Verici alandan saçların alınması

FUE yönteminde donör alanın (greft alınacak bölge) yaklaşık 1 mm uzunlukta olacak şekilde tıraş edilmesi gerekir.

2.1. Greftlerin tek tek bulunduğu yerden serbestleştirilmesi

Çapı 0,7 – 0,8 mm olan biopsy punch iğneleri ile foliküler üniteler önce tek tek bulunduğu yağ dokusundan serbestleştirilir.

2.2. Serbestleştirilen greftlerin tek tek toplanması

Ardından da serbestleştirilen foliküler üniteler, özel pensetler yardımı ile zedelenmeden tek tek çıkarılır. Donör alanda gözle görülmeyecek, belli olmayacak bir seyrekleşme kaçınılmazdır. Biopsy punch iğnelerinin bıraktığı izler birkaç gün içinde kendiliğinden kaybolur. Herhangi bir iz kalmaz.

3. Ekim aşamasına geçilmesi

Kanal yöntemi ile ekim yapılacak bölgeye mikro kanallar açılarak bu kanallara greftler yerleştirilir. Ekim yapılacak bölge, mikro kanallar açılmadan önce yine lokal anestezi ile uyuşturulur. Bu sırada kanamayı minimal düzeye indirmek ve derinin damar yapısına zarar vermemek için, bir miktar serum fizyolojik deri altına zerk edilerek saçlı deri şişirilir. Çıkarılan greftten elde edilen foliküler ünitedeki saçlar ekimden önce gruplanır. Ardından saç sayısına eşit sayıda mikro kanal, 18 – 20 ve 22 gauge iğne uçları ile saçsız alanda açılır. 1′li foliküler ünite grupları için 24, 2′li foliküler ünite grupları için 22, 3 ve 4′lü foliküler ünite grupları için 20 gauge iğne uçları kullanılır.
Unutulmamalıdır ki saç ekiminde doğallığı yakalayabilmenin en önemli aşamalarından biri, açılan bu mikro kanalların özelliğidir. Saç ekimi yapılacak alana göre uygun açı ve uygun derinlikte mikro kanallar açılması gerektiği şüphesizdir.

Lateral Slit tekniği

Mikro kanalların açılmasında uygulanan yanal kesi tekniğidir. Yaratılıştaki doğallığı yakalama ve daha sık ekim imkânı sağlar.

Donör alandaki saç kalitesi

FUE yöntemindeki en önemli faktörlerden birisi de donör alandaki saç kalitesi ve yoğunluğudur. Saç sıklığı yeterli olmayan kişiler FUE için iyi bir aday sayılmayabilir.

FUE Yönteminde Mikro Motor

FUE yönteminde greftlerin mikro motor ile toplanması, el ile yapılan işleme göre daha hızlı olur. Böylelikle bir oturumda daha fazla greft çıkarılır ve saç ekim işlemi daha kısa sürede bitirilir.

Body Hair Transplant – Vücut Kıllarından Saç Ekimi

Bu aslında ayrı bir yöntem değildir. FUE saç ekiminin bir tipi sayılabilir. Saçsız alan büyük ve iki kulak arası bölgedeki saçlar yeterli gelmeyecekse vücut kılları da tek tek alınıp saçsız alanlara nakledilebilir. Vücudun uygun bölgelerindeki kıllar (göğüs, sakal, bacak ve sırt kılları) tek tek çıkarılıp saçsız alanlara nakledilir.

Body Hair Transplant yöntemi birinci tercih olmayıp saçsız alanları kapatmak için alternatif bir metot olarak değerlendirilir.